Yurtdışı Tesciller

Yurtdışında Marka Tescili Nasıl Yapılır ?

Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde korunur. Bu nedenle koruma talep edilen ülkelerde tescil başvurusu yapılmalıdır. Tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi yoktur. Türkiye’nin yararlanabildiği 3 toplu tescil sistemi vardır: Topluluk Markası (CTM), Madrid Protokolü ve OAPI (Afrika Birliği) toplu tescil uygulamaları.

• Topluluk Markası: Tek bir başvuru ile 27 Avrupa Birliği ülkesinde tescil olanağı sağlar.
• Madrid Protokolü: Bu kapsamda yapılan başvuru ile 70’in üzerinde üye ülkenin tamamı veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabilmektedir.
• OAPI (Afrika Birliği) : Tercih edilecek söz konusu tescil sistemi ile tek başvuruda 16 ülkede tescil başvurusu yapmak mümkün.

Yurt dışında marka tescili için müracaat şekilleri nelerdir ?

Yurtdışı marka tescil işlemlerinde Toplu Tescil Sistemleri ve bunu yanında ülkesel olarak müracaat işlemleri yapılabilmektedir. Toplu tescil sistemleri CTM (Topluluk Markası), Madrid Protokolü ve OAPI (Afrika Birliği) toplu tescil sistemlerinden Türk firmaları yararlanabilmektedir. Toplu tescil sistemlerine üye olmayan diğer ülkeler için ise tek tek müracaat edilerek koruma sağlanabilir. Ayrıca toplu tescil sistemine üye olan ülkelere, hem ülkesel hem de toplu tescil sistemlerinden biri seçilerek marka tescil işlemi yapılabilir.

Topluluk marka tescili ve Madrid Protokolü’ne göre marka tescil karşılaştırılması

 

 Topluluk Markası  Madrid Protokolü
 Tek başvuru  Tek başvuru
 Tek dil  Tek dil
 Üye ülkelerin tamamı için başvuru yapılıyor  ülke seçimi mümkün değil  Üye ülkelerden istenilen seçilebilir
 İşlem süresi belirsiz ve uzun  İşlem süresi belirli ve kısa (En çok 18 ay)
 Daha önceki başvuru veya tescile bağımlı değil  Başvurunun dayandığı kaynak ülkedeki başvuru veya tescile  bağımlı
 Tek bir ülkede red edilirse başvuru tamamen  rededdiliyor.  Ret edilen ülkeler dışında tescile devam edilmesi mümkün
 Tek bir ülkede kullanımı yeterli  Her ülkenin kendi kullanım süreleri dikkate alınıyor. Tek ülkede  kullanım yeterli değil.
 Başvuru başka bir başvuruya bağımlı değil  Başvuru ve tescil kaynak başvuru veya tescile beş yıl boyunca  bağımlı. Kaynak başvuru veya tescil iptal olursa, bağımlı başvuru  veya tescil de iptal olur. Bu    durumda ulusal başvurulara  dönüştürülebilir.

Topluluk Markası Nedir?

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan Topluluk Markası, Avrupa Topluluğu Konseyinin 40/94 sayılı Topluluk Tüzüğü ile düzenlenmiştir.

Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde geçerli olan bir sistemdir. Sistem, Avrupa Birliğini bir devlet gibi kabul ederek hareket etmeyi gerektirmektedir. Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu’nda korunmasını sağlayabilirler.