Diğer Marka Hizmetleri

Marka Araştırması

Burada tescil ettirmeyi düşündüğünüz bir markanın bu güne kadar yayınlanmış markalarda bir benzerinin olup olmadığını, varsa hangi firmaya ait olduğunu araştırabilirsiniz. Bu bölüm ücretsiz olup sadece Cihan Patent müvekkili olmanız veya değilseniz siteye kullanıcı kaydı yaptırmanız yeterlidir.

Nasıl ki yurt içindeki marka başvurularında marka araştırmasını tavsiye ediyorsak, yurt dışı marka başvurularında da yurt dışı marka araştırmayı tavsiye ediyoruz. Markanızın yurt dışında da araştırılmasını istiyorsanız lütfen danışman veya vekillerimizi arayınız.
Başvur

Marka Yenileme

Markalardaki yenileme işlemi markaların devamı için şarttır. Kullanılan markanın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı, genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki markanın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerdiğimiz bir yol değildir.
Başvur

Marka Adres değişikliği

Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin marka üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda marka ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılmasını ve dolayısı ile marka sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir.
Başvur

Marka Ünvan Değişikliği

Marka sahibi, tescilden sonra firma unvanında olan değişiklikleri Türk Patent Enstitüsüne bildirmek ve marka siciline kaydettirmek zorundadır.
Başvur

Marka Birleşme

Birleşme, iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ticari faaliyetlerini, tüzel kişiliklerden herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında sürdürmeleridir.
Başvur

Marka Devri

Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir.
Başvur

Marka Lisans İşlemi

Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.
Başvur

Marka Belge Düzenleme

Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, marka sahibine veya vekiline verilir.
Başvur