Tescil Sonrası Evraklar

TESCİL SONRASI İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Marka sahibi ile ilgili; adres değişikliği, ticaret ünvanı değişikliği, lisans, devir, veraset yoluyla intikal işlemleri tarafımızdan organize edilmektedir

Marka Yenileme – Vekaletname (Örnek için tıklayınız)
Marka Sahibinin Ünvan Değişikliği – Vekaletname
– Faaliyet Belgesi
– Ünvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Marka Devir – Vekaletname ( Örnek için tıklayınız )
– Faaliyet Belgesi
– Noter Onaylı Devir Sözleşmesi (Örnek için tıklayınız)
Marka Nev’i Değişikliği – Vekaletname (Örnek için tıklayınız)
– Nev’i değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Adres Değişikliği – Vekaletname (Örnek için tıklayınız)
Veraset ve İntikal – Vekaletname (Örnek için tıklayınız)
– Faaliyet Belgesi
– Mahkemeden alınmış veraset ilamı
Lisans – Vekaletname (Örnek için tıklayınız)
– Faaliyet Belgesi
– Noter onaylı lisans sözleşmesi (Örnek için tıklayınız)
İtiraz – Vekaletname (Örnek için tıklayınız)
– İtiraz gerekçeleri ile ilgili doküman