Endüstriyel Tasarım

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyalari hariç olmak üzere :

  1. Endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri,
  2. Birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri
  3. Baskı ile yayımlanabilen karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümleri endüstriyel tasarım olarak kabul edilir ve Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre koruma koruma şartları belirlenir.

Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.