Marka Yenileme

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre; bir marka tescili on yıl süre ile koruma sağlar. Korumanın devamı markanın her on yılda bir yenilenmesi ile süresiz sağlanabilir. Markanızın yenilenme işlemi tescil tarihinden sonraki onuncu yılda, koruma süresinin bitiş tarihinden önceki altı (6) ay içinde veya koruma süresinin bitiş tarihinden sonraki altı (6) ay içinde, ek bir resmi ücret ödenerek, yapılabilir.

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK Hükümleri uyarınca, yukarıda belirtilen süreler içinde yenilenmeyen markaların sicil kaydı silinir, tescilin sağladığı haklardan yararlanılamaz ve doğal olarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Yenileme işlemini CİHAN PATENT ile hızlı ve eksiksiz gerçekleştirmek için tıklayınız.