Yurtdışı Tesciller

Yurtdışı PATENT Koruması

Türkiye’ de alınan bir patent yada faydalı model tüm dünyada geçerli bir koruma sağlar mı?

Patent yada Faydalı model hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan belgelerdir. Bu sebeple Türkiye’ de belgeye bağlanmış bir patent yada faydalı model ancak Türkiye’de koruma altında olacaktır. Başkaca ülkelerde buluşun korunması istendiğinde, istenilen ülkelerin patent ofislerine tescil için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Temel olarak yurtdışında üç şekilde koruma talep edilebilir.

• Klasik Patent: Koruma sadece 2 – 3 ülkeyle sınırlı kalacaksa tercih edilmelidir. Her ülke için tek tek başvuru yapılıp her ülkede ayrı ayrı tüm patent süreci (araştırma, inceleme) tekrarlanmaktadır.
• PCT (Patent İşbirliği Anlaşması): Çok fazla ülkede patent koruması talep edilmesi düşünülüyorsa göz önüne alınması gereken önemli bir patent başvuru sistemidir. PCT ye üye olan 139 ülke adına uluslararası kurum rüçhan tarihinden itibaren 30 aylık bir süre için başvuru sahibinin buluşunun patentlenebilirliğini öngörmesini sağlar. Yani maliyetli olan ülkesel patent başvuru sürecine girmeden önce rüçhan kısıtlamasından dolayı herhangi bir hak kaybı da yaşamadan başvuru ile ilgili en az bir araştırma yapılması sağlanır. Böylece buluşun yeni olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olunur. Başvuru sahibi söz konusu öngörüye göre bundan sonraki ülkesel patent başvuru süreçlerine devam edip etmeme kararı alabilir. Söz konusu araştırmanın 139 ülke adına tekbir merkezden yapılması da ülkesel başvuru maliyetleri açısından büyük bir tasarruf da sağlamaktadır.
• EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi): Sadece Avrupa kapsamında (34 Ülke) bir koruma düşünülüyor ise tercih edilmelidir. Araştırma ve inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra eğer buluş patentlenebilirlik kriterlerini sağlarsa belge alır ve EPC’ye üye ülkelerden istenilenlerde sunulan tercümeyle birlikte koruma başlatılır.